DK site DK site DK site DK site DK site DK site DK site DK site
NEWSROOM   |    ABOUT    |    CONTACT
DR undskylder overfor Gips Recycling
17-11-2010 12:19

DR undskylder overfor Gips Recycling

DR bragte historierne, fordi Overgaard Gods i en periode ikke havde behandlet papirresten på deres komposteringsanlæg, men i stedet havde spredt det direkte ud på dele af deres jordarealer. Da vi blev bekendt med dette, stoppede vi straks leverancerne af papirresten til Godset.

DR’s omtalte ikke korrekt vores papirrest som papir, men i stedet for som ”gipsaffald”, hvilket medførte en række uheldige misforståelser. I tillæg var DR’s kilde til de fleste af deres kritiske nyheder en tidligere medarbejder hos os, som vi havde bortvist i efteråret 2009. Medarbejderen fremførte blandt andet - uden nogen form for dokumentation og uden at DR fulgte egne regler om at være kildekritisk - påstande om, at papirresten skulle være miljøfarlig, miljøgiftig, indeholdende asbest, kritiske mængder af tungmetaller, PCB etc., samt at Godset skulle have spredt meget større mængder end oplyst af Godset og os. DR fandt således ikke anledning til at stille spørgsmålstegn ved troværdigheden af disse oplysninger, eller hvilke motiver der lå bag de opsigtsvækkende ting, som medarbejderen kunne fortælle. Kun i yderst begrænset omfang fik vi mulighed for at svare på de mange anklager, som den bortviste medarbejder kom med.

DR har nu overfor Gips Recycling undskyldt hele den dækning, som DR har givet af sagen. DR beklager såvel den forkerte beskrivelse af papirresten, som brugen af vores tidligere medarbejder som neutral og objektiv kilde uden, at vi fik lejlighed til at svare på påstandene eller at der i øvrigt blev gået kritisk til kilden. DR bekræfter også, at ingen undersøgelser – hverken før eller efterfølgende – har kunnet påvise, at der var hold i påstandene fra vores tidligere, bortviste, medarbejder.

Gips Recycling har indvilget i at samarbejde med DR’s Ombudsmand om at vurdere hele forløbet med henblik på at forbedre DR’s interne procedurer, således at lignende sager fremover kan undgås.

Se udsendelsen her

RECYCLING SYSTEM
VIDEO
WATCH HOW THE GYPSUM RECYCLING SYSTEM WORKS
CO2 NEUTRAL WEBSITE
Country   ∨
 
Danmark
Sverige
Norge
Finland
Holland
Belgien
Tyskland
+45 70 22 17 30
Go to country page