DK site DK site DK site DK site DK site DK site DK site DK site

Nya Regler

Vad säger Naturvårdsverkets nya regler om hantering av gipsavfall?

• Gipsavfall ska sorteras ut från blandat 
avfall, om detta innehåller organiskt 
material. 


• Blandat avfall där innehåller organiskt 
avfall och gipsavfall, oansett mängd, får 
inte längre tas emot till deponering på 
deponierna 


• Endast deponier, där har speciella monoceller 
till utsorterat gipsavfall får framöver 
ta emot gipsavfall till deponering 


• Gipsavfall får inte användas till täckning 
av deponier. 


• Gipsavfall får inte användas till konstruktions 
arbete på deponierna 


• Gipsavfall kan nu endast lagligt återanvändas 
eller deponeras i mono-celler 


• De nya reglerna för gipsavfall trädde i 
kraft i april 2012

 

Källa:  www.naturvardsverket.se/gipsavfall 

RECYCLING SYSTEM
VIDEO
WATCH HOW THE GYPSUM RECYCLING SYSTEM WORKS
CO2 NEUTRAL WEBSITE
Country   ∨
 
Danmark
Sverige
Norge
Finland
Holland
Belgien
Tyskland
+45 70 22 17 30
Go to country page